Ενίσχυση του ρόλου του Δήμου Έδεσσας προς την ενεργειακή βιωσιμότητα

Enhancing the role of Municipality of Edessa towards energy sustainability

Ο Δήμος Έδεσσας αποτελεί τον δεύτερο δήμο της Ελλάδας που κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European City Facility (EUCF) του προγράμματος Horizon 2020. Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του European City Facility ο Δήμος Έδεσσας ήταν ένας από τους 166 δήμους που κατέθεσαν προτάσεις για την επιχορήγησή τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της εν λόγω Πρωτοβουλίας ενέκρινε 69 από αυτές, ανάμεσά τους και του Δήμου Έδεσσας για την κατάρτιση ενός Επενδυτικού Σχεδίου για την ενίσχυση της πορείας του προς την ενεργειακή βιωσιμότητα…

Αναμενόμενες επιπτώσεις από την μελλοντική υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου:

Εξοικονόμηση Ενέργειας

GWh/έτος
0

Μείωση CO2

tn/έτος
0

2η Συνάντηση Εργασίας για την συμμετοχική κατάρτιση του Επενδυτικού Σχεδίου

Ο Δήμος Έδεσσας διαμορφώνει το Επενδυτικό του Σχέδιο για την ενίσχυση της πορείας του προς την ενεργειακή βιωσιμότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European City

Διαβάστε Περισσότερα »

1η Συνάντηση Εργασίας για την συμμετοχική κατάρτιση του Επενδυτικού Σχεδίου «Ενίσχυση της πορείας του Δήμου Έδεσσας προς την ενεργειακή βιωσιμότητα»

Ο Δήμος Έδεσσας αποτελεί τον δεύτερο δήμο της Ελλάδας που κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European City Facility (EUCF) του προγράμματος Horizon

Διαβάστε Περισσότερα »
Tα δικά σας σχόλια και προτάσεις