Ο Δήμος Έδεσσας αποτελεί τον δεύτερο δήμο της Ελλάδας που κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European City Facility (EUCF) του προγράμματος Horizon 2020. Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του European City Facility ο Δήμος Έδεσσας ήταν ένας από τους 166 δήμους που κατέθεσαν προτάσεις για την επιχορήγησή τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της εν λόγω Πρωτοβουλίας ενέκρινε 69 από αυτές, ανάμεσά τους και του Δήμου Έδεσσας για την κατάρτιση ενός Επενδυτικού Σχεδίου για την ενίσχυση της πορείας του προς την ενεργειακή βιωσιμότητα.

Στόχος της πρωτοβουλίας EUCF είναι να διευκολύνει μέσω επιχορήγησης, παροχής τεχνικής βοήθειας και δικτύωσης τις πόλεις, ώστε να καταρτίσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και να αναζητηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα της αειφόρου ενέργειας και της ενεργειακής αναβάθμισης.

Το επενδυτικό σχέδιο για την «Ενίσχυση της πορείας του Δήμου Έδεσσας προς την ενεργειακή βιωσιμότητα» στοχεύει στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των ΑΠΕ μέσω ενός μίγματος οικονομικά αποδοτικών έργων. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν επενδύσεις για δημοτικά κτίρια και σχολεία, επιχειρήσεις και κατοικίες που κατασκευάστηκαν πριν από το 2000, την εγκατάσταση ΑΠΕ μέσω ενεργειακή κοινότητας, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την επεξεργασία λυμάτων και την άρδευση, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας για τα νοικοκυριά.

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την μελλοντική υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας 34,3 GWh/έτος και η αντίστοιχη μείωση co2 κατά 24.191 tn/έτος.