Σύντομη περιγραφή

Απώτερος σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου του Δήμου Έδεσσας είναι η κινητοποίηση επενδύσεων που θα ενσωματωθούν στο τοπικό ενεργειακό σύστημα για τη  μείωση της χρήσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη δημιουργία κινήτρων και προστιθέμενης αξίας για τον καταναλωτή. Ειδικότεροι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου είναι:

  • Να κινητοποιηθούν επενδύσεις για 95 δημόσια κτίρια, 100 κτίρια επιχειρήσεων και 1.000 κτίρια κατοικίας που κατασκευάστηκαν πριν από το 2000.
  • Να προσελκυθούν επενδύσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3 ΜW.
  • Επιπρόσθετα, θα δρομολογηθεί η εγκατάσταση 5 MW φωτοβολταΐκών σταθμών, 3 MW φωτοβολταϊκών σε στέγες, 1 MW μονάδας βιομάζας και 1 MW υδροηλεκτρικού σταθμού μέσω ενεργειακών κοινοτήτων.
  • Η προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων (10 ελαφρά και 10 βαρέα δημοτικά οχήματα και 500 επιβατικά οχήματα)

Οι συνολικές επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, αναμένεται να ανέλθουν σε 111,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την μελλοντική υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας 37,5 GWh/έτος και η αντίστοιχη μείωσηCO2 κατά 30.831  tn/έτος. Παράλληλα αναμένεται η παραγωγή ενέργειας 29,4 GWh/έτος από ανανεώσιμες πηγές.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις θα είναι οικονομικά και κοινωνικά αποτελεσματικές, καθώς έχουν επιλεγεί μέσα από αναλύσεις κόστους-οφέλους.  Παράλληλα, το Επενδυτικό Σχέδιο του Δήμου Έδεσσας θα συμβάλλει στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, όπως ενδεικτικά στα ακόλουθα:

  • Καταπολέμηση της ενεργειακή ένδειας (σε 1.000 περίπου νοικοκυριά)
  • Αξιοποίηση τοπικών δυνατοτήτων ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά, βιομάζα και υδατικό δυναμικό.
  • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης
  • Βελτίωση του τρέχοντος επιπέδου γνώσεων και πληροφοριών σε θέματα με περιορισμένη εμπειρία
  • Προώθηση ενεργού ρόλου τελικών καταναλωτών ενέργειας

Συνοψίζοντας το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την σύζευξη δομημένου περιβάλλοντος, βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης και κινητικότητας για τη μείωση της χρήσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την ενεργειακή βιωσιμότητα του Δήμου Έδεσσας στο πλαίσιο τις κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.