Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας

Ο Δήμος Έδεσσας στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Επενδυτικού του Σχέδιο για την ενίσχυση της πορείας του προς την ενεργειακή βιωσιμότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European City Facility (EUCF) του προγράμματος Horizon 2020, διοργανώνει εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων και δικτύωσης με ενδιαφερόμενους φορείς, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημαρχείο Έδεσσας.

Σκοπός της εκδήλωσης, είναι η επικοινωνία των πολλαπλών ωφελειών των παρεμβάσεων σε όλους τους πολίτες, αλλά και η μεταφορά της εμπειρίας του Δήμου Έδεσσας προς στελέχη άλλων Δήμων που ενδιαφέρονται για ή αναπτύσσουν αντίστοιχα σχέδια και στρατηγικές για την κλιματική ουδετερότητα, καθώς και η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους κατά την κατάρτιση και υλοποίηση των σχετικών σχεδίων.

Η συνάντηση εργασίας είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, φορείς και εμπλεκόμενους στον Δήμο Έδεσσας είτε για δια ζώσης παρακολούθηση στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Έδεσσας.

Στον επόμενο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της συνάντησης
https://t.ly/pWG6
ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες της και να συμμετέχετε στην συζήτηση στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://t.ly/2dwX3