Προγράμματα και μέτρα

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας υποδομών δημοσίου

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 (ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022) προδιαγράφει μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα με σκοπό την επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 10% σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας/αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.

https://ypen.gov.gr/platforma-exoikonomisis-energeias-ypodomon-dimosiou/


Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» στοχεύει στην προώθηση της εθνικής και ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια κατοικίας νέων , μέσω της αναβάθμισης της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

https://ypen.gov.gr/exoikonomo-anakainizo-gia-neous/


Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» σκοπεύει στην ενίσχυση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

https://ypen.gov.gr/exoikonomo-epicheiro/


Πρόγραμμα «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

Το Πρόγραμμα «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ» παρέχει επιδότηση για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών με σκοπό την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης κινητικότητας.

https://kinoumeilektrika2.gov.gr/


Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ»

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές.

https://allazosyskevi.gov.gr/


Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» στοχεύει στην προώθηση της εθνικής και ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια κατοικίας , μέσω της αναβάθμισης της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

https://exoikonomo2023.gov.gr/


Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» σκοπεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημόσιου τομέα προωθώντας τον υποδειγματικό ρόλο του Δημοσίου στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.

https://hlektra.gov.gr/home


Πρόγραμμα «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ»

Το Πρόγραμμα «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ» αποσκοπεί στη δημιουργία ενός βασικού δικτύου δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, αλλά και την εξασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού.

https://fortizopantou.gov.gr/


Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

https://pvstegi.gov.gr/


Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ»

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες

https://allazothermosifona.gov.gr/