Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ο Δήμος Έδεσσας στο πλαίσιο κατάρτισης του Επενδυτικού του Σχεδίου για την ενίσχυση της πορείας του προς την ενεργειακή βιωσιμότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European City Facility (EUCF) του προγράμματος Horizon 2020, παρέχει σύντομα προγράμματα εκπαίδευσης απευθυνόμενα σε:

Α) στελέχη των υπηρεσιών και της διοίκησης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Β) επαγγελματίες και κατοίκους της περιοχής.

Στόχος των εκπαιδεύσεων είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων αμφότερων των ομάδων στόχου πάνω στα κύρια θέματα του Επενδυτικού Σχεδίου, όπως κλιματική αλλαγή και εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση και βιώσιμη κινητικότητα, ενεργειακές κοινότητες.

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δύο (2) εκπαιδευτικές ενότητες που διεξαχθούν μέσω διαδικτύου την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 ως εξής:

Α) Στελέχη Δήμου/Νομικών Προσώπων
1η Ενότητα: Τετάρτη 24 Μαΐου και ώρες 10πμ – 12μμ. Εγγραφή και παρακολούθηση στον σύνδεσμο https://t.ly/fIkt
2η Ενότητα: Πέμπτη 25 Μαΐου και ώρες 10πμ – 12μμ. Εγγραφή και παρακολούθηση στον σύνδεσμο https://t.ly/u5BK

Β) Επαγγελματίες και κάτοικοι της περιοχής
1η Ενότητα: Τετάρτη 24 Μαΐου και ώρες 12.30μμ – 2.30μμ Εγγραφή και παρακολούθηση στον σύνδεσμο https://t.ly/_Oi7
2η Ενότητα: Πέμπτη 25 Μαΐου και ώρες 12.30μμ – 2.30μμ. Εγγραφή και παρακολούθηση στον σύνδεσμο https://t.ly/jc0v

Το αναλυτικό πρόγραμμα και θεματολογία των εκπαιδεύσεων βρίσκεται στον επόμενο σύνδεσμο. https://t.ly/-nbM