Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας

Ο Δήμος Έδεσσας στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Επενδυτικού του Σχέδιο για την ενίσχυση της πορείας του προς την ενεργειακή βιωσιμότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European City Facility (EUCF) του προγράμματος Horizon 2020, διοργανώνει εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων και δικτύωσης με ενδιαφερόμενους φορείς, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημαρχείο Έδεσσας. […]

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ο Δήμος Έδεσσας στο πλαίσιο κατάρτισης του Επενδυτικού του Σχεδίου για την ενίσχυση της πορείας του προς την ενεργειακή βιωσιμότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European City Facility (EUCF) του προγράμματος Horizon 2020, παρέχει σύντομα προγράμματα εκπαίδευσης απευθυνόμενα σε: Α) στελέχη των υπηρεσιών και της διοίκησης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Β) επαγγελματίες […]

2η Συνάντηση Εργασίας για την συμμετοχική κατάρτιση του Επενδυτικού Σχεδίου

Ο Δήμος Έδεσσας διαμορφώνει το Επενδυτικό του Σχέδιο για την ενίσχυση της πορείας του προς την ενεργειακή βιωσιμότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European City Facility (EUCF) του προγράμματος Horizon 2020. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνει την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 11π.μ. στο Δημαρχείο Έδεσσας την 2η Συνάντηση Εργασίας για την συμμετοχική κατάρτιση […]

1η Συνάντηση Εργασίας για την συμμετοχική κατάρτιση του Επενδυτικού Σχεδίου «Ενίσχυση της πορείας του Δήμου Έδεσσας προς την ενεργειακή βιωσιμότητα»

Ο Δήμος Έδεσσας αποτελεί τον δεύτερο δήμο της Ελλάδας που κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European City Facility (EUCF) του προγράμματος Horizon 2020. Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του European City Facility ο Δήμος Έδεσσας ήταν ένας από τους 166 δήμους που κατέθεσαν προτάσεις για την επιχορήγησή τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της […]