Εκπαιδευτικά πακέτα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Στελεχών Δήμου / Νομικών Προσώπων Δήμου

1η Ενότητα
videolink1
Video Link
ΘέματαΠεριεχόμενο

1.    Επενδυτικό Σχέδιο EUCITYFACILITY

Παρουσίαση EUCF

Επενδυτικό σχέδιο της Έδεσσας

2.    Εθνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα

Green Deal

Fit for 55

Repower EU

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα

3.    Ενεργειακές Υποχρεώσεις Δήμων

Σχέδια Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Ενεργειακοί υπεύθυνοι

Ανθρακικό Αποτύπωμα

Σχέδια Αειφόρου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

4.    Ενεργειακή φτώχεια και τρόποι αντιμετώπισης

Πλαίσιο εθνικής πολιτικής

Ενεργειακές κοινότητες

2η Ενότητα
videolink2
Video Link
ΘέματαΠεριεχόμενο

1.    Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια

Απαιτήσεις – KENAK

Τεχνολογίες

ΑΠΕ στα κτίρια

Καλές πρακτικές και παραδείγματα

2.    Πηγές και προγράμματα χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκοί πόροι (ELENA, ΕΙΒ κλπ)

Εθνικοί/συγχρηματοδοτούμενοι πόροι (ΗΛΕΚΤΡΑ, ΕΠ)

Ιδιωτικοί πόροι (ΣΕΑ)

3.    Ηλεκτροκίνηση

Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Στόχοι

Ελληνική νομοθεσία

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων της Έδεσσας

4.    Βιώσιμη κινητικότητα και  εξοικονόμηση ενέργειας

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Καλές πρακτικές και παραδείγματα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πολιτών / Επαγγελματιών

1η Ενότητα
videolink3
Video Link
ΕνότητεςΠεριεχόμενο

1.    Επενδυτικό Σχέδιο EUCITYFACILITY

Παρουσίαση EUCF

Επενδυτικό σχέδιο της Έδεσσας

2.    Εθνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα

Green Deal

Repower EU

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα

3.    Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ενεργειακή εξοικονόμηση

Ενεργειακές κοινότητες

4.    Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση κατοικιών

Απαιτήσεις

Τεχνολογίες

ΑΠΕ στα κτίρια

Καλές πρακτικές και παραδείγματα

2η Ενότητα
videolink4
Video Link
ΕνότητεςΠεριεχόμενο

1.    Ενεργειακή φτώχεια και τρόποι αντιμετώπισης

Πλαίσιο εθνικής πολιτικής

Ενεργειακές κοινότητες

2.    Πηγές και προγράμματα χρηματοδότησης

Εξοικονομώ

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

3.    Ηλεκτροκίνηση

Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Στόχοι

Ελληνική νομοθεσία

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων της Έδεσσας

4.    Βιώσιμη κινητικότητα για εξοικονόμηση ενέργειας

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Καλές πρακτικές και παραδείγματα